അമിതഭാരമുള്ള സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം & വ്യാഖ്യാനം

അമിതഭാരമുള്ള സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം & വ്യാഖ്യാനം
Donald Garcia

ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അമിതഭാരമുള്ളവരാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതഭാരമുള്ളവരാകുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാം. അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ആശങ്കകളും ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ, അമിതഭാരമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്.

ഇതും കാണുക: ജാക്ക്പോട്ട് ഡ്രീം നിഘണ്ടു: ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക!

അമിതഭാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം നല്ലതോ ചീത്തയോ?

ഇത് "പരിവർത്തനത്തെ" കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ്, അത് സ്വയം സന്തോഷവാനാണ്. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഭാരമുള്ളതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ; അപ്പോൾ ഇത് "നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വശങ്ങളെ" കുറിച്ചാണ്, ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമോ ഭാരമോ അനുഭവപ്പെടാം എന്ന വസ്തുതയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വളരെ ചെറുതോ ചെറുതോ ആയതിനാൽ സമൂഹം വിധിക്കുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്: പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സംസ്കാരം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് അത് എന്തായിരിക്കണം! മെലിഞ്ഞതയെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആദർശമായി കാണുന്നിടത്ത്, അത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും സ്വയം വിമർശനത്തിന്റെയും ആഴത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമിതഭാരം സ്വപ്‌നം കാണുക എന്നത് കേവലം ശരീരപ്രകൃതിയുടെ കാര്യമല്ല; അതിന്റെ കാതൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനന്തരഫലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ കാരണം കഴിവില്ലായ്മയോ അപര്യാപ്തതയോ അനുഭവപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണ് - പ്രതിരോധമോ തിരിച്ചടിയോ നേരിടുമ്പോൾ നിസ്സഹായതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

അമിതഭാരമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒരാൾ അമിതഭാരമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുംഎല്ലാ ശരീര തരങ്ങളും ഒരുപോലെ കാണണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി സമപ്രായക്കാർ അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ഭയവും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വലിയ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കും. തങ്ങൾ അമിതഭാരമുള്ളവരാണെന്നും കളിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയുടെ ഊർജ്ജം, അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വയം തടയാൻ കഴിയില്ല. അമിതഭാരമുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, കഠിനാധ്വാനത്തിന് സ്വയം പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഭാഗ്യം സ്വീകരിക്കാനും അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കാനും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണിത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അമിതഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ പേപ്പർ തകർത്തുവെന്നും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വീണ്ടും സജ്ജമാക്കുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സാരാംശത്തിൽ, “അമിതവണ്ണമുള്ള” സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ സ്വന്തം ലെൻസുകളേക്കാൾ മറ്റൊരാളുടെ ലെൻസിലൂടെ നമ്മെത്തന്നെ നോക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്; നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുമ്പോഴോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴോ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ കണ്ടാലും "മറ്റുള്ളവർ" നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു; നമ്മുടെ കുറവുകൾക്കിടയിലും നമ്മൾ സ്വയം അംഗീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്നു. തൽഫലമായി, പല തരത്തിലുള്ള സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലുടനീളം ഒരു പൊതു തീം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും: നമ്മൾ നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതോ തടിച്ചതോ ആയ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

നിങ്ങൾ വലുതാകാനും വലുതാകാനും അല്ലെങ്കിൽ ആകാനും സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽനിങ്ങൾ ശരീരഭാരം കൂട്ടുന്നു എന്ന ആശങ്ക നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. നിങ്ങളുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന തോന്നലായിട്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണുന്നത്.

ക്രമാനുഗതമായി തടി കൂടുകയും ശരീരഭാരം കൂട്ടുകയും ചെയ്യണമെന്ന സ്വപ്നം അൽപ്പം വിചിത്രമായിരിക്കാം.

പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവരോ അമിതഭാരമുള്ളവരോ ആകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന വർദ്ധിച്ച ഭയം. നിങ്ങൾ അമിതവണ്ണമോ അമിതഭാരമോ ആകുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അമിതഭാരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അമിതഭാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരിക്കാം.

പൊണ്ണത്തടി/അധിക ഭാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നം, വളർച്ചയും മാറ്റവും സാധ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളിൽ(കളിൽ) നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ കുടുങ്ങിപ്പോയതായും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും തോന്നിയേക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണെങ്കിൽ മാനസികമായോ വൈകാരികമായോ സ്വയം ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിയന്ത്രണവും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ശരി, ഈ സ്വപ്നം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ—അതിന്റെ നിർവചിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.നിങ്ങൾ - എന്നാൽ എന്തുതന്നെയായാലും, ശക്തമായ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നതിനുശേഷം; നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നത് കൂടുതൽ സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും!

ഇതും കാണുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്?

സ്വപ്നത്തിൽ സ്വയം മെലിഞ്ഞതായി കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

സ്വയം മെലിഞ്ഞതായി കാണുന്നതിന് (യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തേക്കാൾ) ഇത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണിത്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ "ഉപബോധ മനസ്സ്" അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

സ്വപ്നം മെലിഞ്ഞതായി കാണുന്നതിന് പല തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രൂപാന്തരവും പുതുക്കലും ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടം നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം --- സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവമോ വിശ്വാസമോ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ ചേർന്നാൽ, ഇത് രഹസ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ പുതിയ സാധ്യതകളുമായി ഈ സ്വപ്നം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അമിതമായി വിഷമിക്കുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ മാറ്റങ്ങളാലും. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മാറുന്നതായി എനിക്കും തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾക്കും ഒരു കുഴപ്പം പോലെ തോന്നിയേക്കാം; നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പില്ല,എന്നാൽ എന്തായാലും പോകുന്നു! മഹത്തായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നാം മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് സ്വപ്നം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും.

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ശാരീരികമായി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, മെലിഞ്ഞത്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം മാനസിക ഊർജ്ജമോ വിഭവങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതു പോലെ, നമ്മുടെ മികച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്താ രീതികളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. നിങ്ങളെ സേവിക്കാത്ത ചില മേഖലകളിലോ ബന്ധങ്ങളിലോ. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലെ അന്തർലീനമായ സന്ദേശം ഇതാണ്: സ്നേഹത്തോടും സ്വീകാര്യതയോടും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകളെ തിരിച്ചറിയുക, ഒപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഒരു പടി ആകാൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായി സ്വയം മാറുക!

നേടുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഭാരം?

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഭാരം കൂടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വികാരങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും പ്രതിനിധാനമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലെ "ഭാരം വർധിപ്പിക്കുക" എന്ന ആശയത്തിന് ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിയന്ത്രണാതീതവും സ്വയം ബോധവും ഉള്ളതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുമായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി ഓടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നോ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരു രക്ഷയുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ, ചില ആളുകൾക്ക് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല. പലരും ഈ സംവേദനം വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരാളുടെ ആപേക്ഷികമാണ്പ്രചോദനം. ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായി നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, അത് നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നതാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദ നിലകൾ ഉയരുന്ന ഒരു ദൂഷിത ചക്രത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ആസക്തി പോലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നാം ആ പ്രലോഭനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, കാരണം, സാവധാനം എന്നാൽ തീർച്ചയായും, ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വയം പ്രതിച്ഛായ വഷളാകാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതോടൊപ്പം വൈകാരികമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ മൂലം കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് കാലക്രമേണ ഒരാൾക്ക് വിഷാദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമാകും.

മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു -- ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയുടെ കാര്യത്തിൽ, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ മെലിഞ്ഞിരിക്കുക) യഥാർത്ഥത്തിൽ നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഇത് സാധാരണയായി ആത്മാഭിമാനം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നമാണ്, തീർച്ചയായും -- നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മെലിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം പോലും. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ കൊഴുപ്പ് ട്യൂബിലൂടെയോ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, ഇത് ആഗ്രഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, അമിതഭാരമുള്ള പലരും അവരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ആശ്വാസവും സുരക്ഷിതത്വവും കണ്ടെത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ അവരെ കുത്തുകയോ കുതിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് ദുർബലതയും സുരക്ഷിതത്വവുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

എപ്പോൾശരീര പ്രതിച്ഛായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു, ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം, "അമിത" സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു അധിക പാളിയാണ്, അതായത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അമിതമായി കുടിക്കുക, കൂടാതെ മറ്റെല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള അമിതമായ അമിതമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ഉടനീളം ഭയാനകമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. സ്വപ്നം. നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല, ഒരു ബഹിഷ്‌കൃതനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഇത് നാടകീയമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. "അമിതഭാരമുള്ള" സ്വപ്നം, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യ ബോധമുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന അമിത ഭാരം വർദ്ധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - ഏതാണ്ട് അങ്ങേയറ്റം.

ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ

 • മെലിഞ്ഞ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിൽ ഒരു ബലൂൺ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചേക്കാം
 • നിങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
 • വലിയ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിൽ സന്തോഷമുള്ള സാന്റായെപ്പോലെ ചിരിച്ചു
 • നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചർമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സുഖമായി.

 • നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെയും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ അമിതഭാരത്തിലും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഇത് ഉടൻ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്വയം നന്നായി പെരുമാറാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങൾ സ്വയം നഗ്നനും അമിതഭാരവും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല
 • നിങ്ങളുടെ രൂപം കൊണ്ട് സ്വീകാര്യതയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആംഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു.

ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

 • പെട്ടെന്നുള്ള ശരീരഭാരം.
 • നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള യാത്ര.
 • ഭോഗം.
 • ആഘോഷം.

അമിതഭാരം

സന്തോഷം എന്ന സ്വപ്നത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന വികാരങ്ങൾ. ഉല്ലാസം. ആശ്വാസം. ദുഃഖം. നിരാശ. ഭോഗം. അനിശ്ചിതത്വം. നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവം. നിശ്ചലത. അറിവില്ലായ്മ. സ്വാതന്ത്ര്യം. ധ്യാനം. അരക്ഷിതാവസ്ഥ. ആത്മവിശ്വാസം.
Donald Garcia
Donald Garcia
ഡൊണാൾഡ് ഗാർസിയ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാവും വളരെ വിജയകരമായ ബ്ലോഗായ ഡ്രീം ഡിക്ഷണറിയുടെ രചയിതാവുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും 10 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള മിസ്റ്റർ ഗാർഷ്യ, അസംഖ്യം വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നിലെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയും ധാരണയും നേടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന വിശകലനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ സമീപനം അതിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയ്ക്കും പ്രായോഗികതയ്ക്കും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു. തന്റെ എഴുത്തിന് പുറമേ, മിസ്റ്റർ ഗാർസിയ പതിവായി ശിൽപശാലകളും സെമിനാറുകളും നടത്തുന്നു, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം കണ്ടെത്തലിലേക്കും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലേക്കുമുള്ള യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശം അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കിലും പ്രകടമാണ്.