ഗ്നോം ആത്മീയ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും

ഗ്നോം ആത്മീയ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും
Donald Garcia

ഭൂമിയുടെ ഒരു മൂലകം.

ഇതും കാണുക: പെയിന്റ് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് ഡ്രീം നിഘണ്ടു: ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക!

ആൽക്കെമിയും മാന്ത്രികവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പിരിറ്റിനെയാണ് ഗ്നോം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നതെങ്കിൽ. പാരസെൽസസും പിന്നീട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രചയിതാക്കൾ അതിൽ ആധുനിക ഫാന്റസി സാഹിത്യവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി. കഥ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗ്നോമിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുവേ, ഇത് ഭൂമിക്കടിയിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹ്യൂമനോയിഡ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇതും കാണുക: വ്യഭിചാര സ്വപ്ന നിഘണ്ടു: ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക!

അതിന്റെ ഉത്ഭവം

ലാറ്റിൻ പദമായ ജെനോമോസിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത്, ഭൂവാസി. പാരസെൽസസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ട പിഗ്മയിയുടെ പര്യായപദമാണ് ഗ്നോമി. അവർ ഉയർന്ന വ്യാപ്തിയുള്ളവരാണെന്നും ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വളരെ വിമുഖരാണെന്നും ആളുകൾ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ ഖരഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. വിവിധ മധ്യകാല പുരാണങ്ങളിലും പുരാതന സാഹിത്യങ്ങളിലും ഖനികൾ, മറ്റ് വിലയേറിയ ഭൂഗർഭ നിധികൾ എന്നിവയെ നയിക്കുന്നതായി ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Gnome in Elemental Magic

അനുസരിച്ച് മൂലകമായ മാജിക്കിൽ, ഒരു ഗ്നോം ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ആത്മാവാണ്, അത് കാടുകളിലും പൂന്തോട്ടത്തിനും ചുറ്റും ഒളിച്ചും അവർ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പോലും തങ്ങളെത്തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചും ഭൂമിയെ കാക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം സംസ്കാരങ്ങളിലും തലമുറകളിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, അവർ ഭൂമിയുടെ പാടാത്ത നായകന്മാരാണ്, എന്നിട്ടും അവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്,പ്രകൃതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമി സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അശ്രാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ അദൃശ്യരാണ്, ഭൂമിയുടെ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും നിധികളും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭൂഗർഭത്തിൽ വസിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ, മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കാടിന്റെ ബ്രഷുകൾക്കിടയിൽ വേരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. .

ജിനോമുകൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനത്തിൽ അഭിനിവേശമുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, എല്ലാ സസ്യ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഔഷധ ഗുണങ്ങളും അറിയുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങൾ പ്രകോപിതരായെന്ന് കുമ്മായം തോന്നുമ്പോൾ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മഹാമാരി, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യരാശിക്ക് നേരെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. അവർ നമ്മെ സഹായിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ രോഷത്തോടെ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോഴോ, ഗ്നോമുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ സാവധാനവും ദയനീയവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

യക്ഷിക്കഥകളിലെയും ചരിത്രത്തിലെയും ഗ്നോമുകൾ

ഗ്നോമുകൾ നിരവധി സാഹിത്യങ്ങളിലും കഥകളിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഗ്നോമുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച് നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഭൂമിയെ കാക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത്. ഒരു പശ്ചാത്തല കഥാപാത്രമെന്ന നിലയിൽ, നിരവധി വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ, സിനിമകൾ, പുസ്‌തകങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ഗ്നോമുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പ്രകൃതി കഥകളും ഗ്നോമുകളുടെ കഴിവുകളും സ്വഭാവവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

കഥകൾ അനുസരിച്ച്, ഗ്നോമുകൾ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അശ്രാന്തവും പ്രായോഗികവുമാണ്. പരാതിപ്പെടാത്ത ജീവികളാണിവഅത് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അവരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം അവരുടെ വശത്ത് ഒരു നേട്ടമാണ്, മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ നിരാശരായി തോന്നുകയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകളിൽ അത് അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. പവിത്രതയുടെയും വിവേകത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായാണ് ഗ്നോമുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ Facebook-ൽ ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. മുൻകൂട്ടി നന്ദി.
Donald Garcia
Donald Garcia
ഡൊണാൾഡ് ഗാർസിയ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാവും വളരെ വിജയകരമായ ബ്ലോഗായ ഡ്രീം ഡിക്ഷണറിയുടെ രചയിതാവുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും 10 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള മിസ്റ്റർ ഗാർഷ്യ, അസംഖ്യം വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നിലെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയും ധാരണയും നേടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന വിശകലനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ സമീപനം അതിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയ്ക്കും പ്രായോഗികതയ്ക്കും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു. തന്റെ എഴുത്തിന് പുറമേ, മിസ്റ്റർ ഗാർസിയ പതിവായി ശിൽപശാലകളും സെമിനാറുകളും നടത്തുന്നു, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം കണ്ടെത്തലിലേക്കും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലേക്കുമുള്ള യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശം അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കിലും പ്രകടമാണ്.