ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം - അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും

ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം - അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും
Donald Garcia

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു ഫോൺ കോൾ നമ്മുടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ്. ആത്മീയമായി ഇത് നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടികളോടൊപ്പമോ, കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ "അലാറം" പോലുമോ ആകാം. എന്നിരുന്നാലും, സ്വപ്നത്തിലെ ഫോൺ കോൾ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ടെലിഫോണുകൾ 1876-ൽ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, കൂടാതെ ചില പഴയ സ്വപ്ന നിഘണ്ടുക്കൾ പറയുന്നത് ഒരു ടെലിഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വപ്നത്തിലെ ടെലിഫോൺ ആത്മലോകത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം.

1930-കളിൽ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് തുടക്കമിട്ട സ്വപ്ന മനഃശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. യുദ്ധസമയത്ത്, ഫ്രോയിഡ് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ച സൈനികരെ പരിചരിച്ചു, ഇവിടെയാണ് സ്വപ്നങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യം ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. അവന്റെ ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. തെറാപ്പിയിൽ പലരും പലതരം സ്വപ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രോയിഡ് സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത്. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിരാശ, സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തി പോലുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഫ്രോയിഡ് വിശ്വസിച്ചു, അതിനാൽ, ഫോൺ കോളിന്റെ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രശ്നം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ്.മരണാനന്തര ജീവിതം, ആത്മീയ ആശയവിനിമയം (മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും), കർമ്മം, "ശുദ്ധീകരണം" എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന, വ്യക്തികളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക.

ഈ യുക്തിസഹമായ സമീപനം ദൈവമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. നിലവിലുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗം നിലനിൽക്കുന്നു, ആത്മാവ് അനശ്വരമായ ജീവാത്മാവാണെന്നും, ആത്മാക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുമെന്നും, ഈ ലോകം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും. ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു ഫോൺ കോൾ കടന്നുപോകുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയമാകാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്കാണ് ആദ്യം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്ന് ഫോൺ കോളുകൾ സൂചിപ്പിക്കാം.

സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതാണ്. ആ വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അവർ അജ്ഞാതരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ നമ്മെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്; ഞങ്ങൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കോളിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, ഇത് ആത്മീയ സാഹചര്യ അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും ആണ്. എന്നെ വിശദമാക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആത്മീയമായി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ആത്മീയ അവബോധം. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്തിന് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗതിയെയും മാറ്റിമറിക്കും. ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഞാൻ ഇതിനകം മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ വൈബ്രേഷനുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഫോൺ കോളിന് മറുപടി നൽകാത്തത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം, ഞങ്ങൾ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിന് സ്വപ്നത്തിൽ മറുപടി നൽകുന്നില്ല, ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ആത്മീയമായി ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ കാമുകനോ കാമുകിയോ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഈ വ്യക്തിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പലപ്പോഴും, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാര്യ/ഭർത്താവ്/കാമുകൻ/കാമുകി നിങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ വിളിച്ചതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു, ഇത് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാത്ത ആശയവിനിമയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാമുകന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഭൂമി ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൗമകാമ്പിനുള്ളിലെ ചലനങ്ങളിലൂടെയും ഉരുകിയ ലോഹങ്ങളിലൂടെയുമാണ് കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ, അവയിൽ നിന്നുള്ള വികിരണം ബാധിക്കുന്നുസൂര്യനും മറ്റ് സൗരയൂഥ സ്രോതസ്സുകളും. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കാന്തികമണ്ഡലം ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വൈദ്യുതകാന്തിക ജീവികൾ ആയതിനാലും ഈ ഫീൽഡുമായി ഊർജ്ജസ്വലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും ഞാൻ ഇത് പരാമർശിക്കുന്നു.

കാന്തികമണ്ഡലവും മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത ഊർജ്ജങ്ങളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ബാധിക്കുന്നതായി നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുമായി വൈബ്രേഷൻ തലത്തിലാണ്, അതിനാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി ഒരു ഫോൺ കോളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഈ വൈബ്രേഷനുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷനുകൾ സിങ്കിന് പുറത്തായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നത്തിലെ സന്ദേശത്തിന്റെയോ ഫോൺ കോളിന്റെയോ ടോൺ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

മരിച്ച ഒരാൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

മരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഒരാൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ശക്തമായ ഒരു സ്വപ്നമാണ്, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാം. ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ മാനസിക കഴിവുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ വരാം. ജനിതകശാസ്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭയം, ബുദ്ധിശക്തി, ആരോഗ്യം, കായികശേഷി, മറ്റുള്ളവ എന്നിവയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെ പല സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ജനിതക അടിസ്ഥാനം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികളെ അവരുടെ ജനിതകശാസ്ത്രം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാനസികവും ഇടത്തരവുമായ കഴിവുകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ ഒരു സന്ദർശനത്തിനൊപ്പം പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നത് എന്ന് വിളിക്കാം. ഞങ്ങൾ സമയത്ത്ഉറക്കം, ആവൃത്തികളോടുള്ള നമ്മുടെ സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത കുടുംബാംഗത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ: അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു - ആരാണ് കടന്നുപോയത്, അവർ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്. അത്തരമൊരു സ്വപ്നത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ അത് വൈകാരികമായിരിക്കും.

ഈ സ്വപ്നം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, മറ്റേ വ്യക്തി മറുവശത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കും. ഞങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഒരു ഇടത്തരം വീക്ഷണകോണിൽ, ഇത് പല തലങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഊർജ്ജസ്വലമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ ബോധമുണ്ട്.

ഈ പരസ്പരബന്ധത്തിന് അനന്തമായ തലങ്ങളും ആവൃത്തികളും ഉണ്ട്. ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം വ്യക്തിയുടെ ഊർജ്ജത്തെ അവർ മരിക്കുന്നതുവരെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തോട് ഉപമിക്കാം. ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും അതുല്യമാണ് - നിങ്ങൾ അതുല്യനാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ മറുവശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയും അതുല്യനാണ്.

ഒരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം സ്വപ്നത്തിൽ കേൾക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒരു സംഭാഷണം കേൾക്കുക എന്നത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കലയാണ്. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പോ അടയാളമോ ആകാം. ഇപ്പോൾ, ചില സ്വപ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നം കാണുകയും സംഭാഷണം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാംനിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വിപുലമായ ആശയവിനിമയം. നമ്മുടെ കരിയറിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്താൻ വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്.

ചില സമയങ്ങളിൽ, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ കേൾക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രമോഷന്റെ സാധ്യതയെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോൺ കോളുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അവർ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഈ ആളുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുവെന്ന് ചിന്തിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു ഫോൺ കോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ആകാം, അത് കുടുംബാംഗങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആകാം, പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ഫോൺ കോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകാം. ഫോൺ കോൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇത് ജീവിതത്തിലെ "നല്ല സമയങ്ങളെ" കുറിച്ചാണ്. ഒരു പൊതു ചാറ്റ് ആയ ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടാം എന്നാണ്. നാമെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒളിച്ചോടുന്നു, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വസ്തുതയെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപ്നം.

അധികാരത്തിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും (ഡോക്‌ടർ, പോലീസുകാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ പോലുള്ളവ) ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അമിതഭാരം അനുഭവിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഈ സ്വപ്നത്തിന് സെൻസറി ഓവർലോഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുംവാർത്തകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രതികൂലമാണ്.

ഇത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഊർജ്ജം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോൺ കോളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ജോലി സഹപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത്) ഇത് ഇന്റർഡൈമൻഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അതിനർത്ഥം ശാരീരിക മരണത്തിൽപ്പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽപ്പോലും ഊർജ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു എന്നാണ്. അറിഞ്ഞു. ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് സൗഹൃദത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പാത നങ്കൂരമിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം.

നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്‌ക്കോ പിതാവിനോടോ ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മ നമ്മെ ശരിയും തെറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇതാണ് അമ്മമാരുമായുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടുകെട്ട്. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് (ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ) പുരുഷ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

ഇത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ബന്ധത്തിൽ നല്ലത് ആവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, സ്വപ്നത്തിലെ പുരുഷൻ ഒരു രൂപകമാകാം. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഈ സ്വപ്നംഅധികാരത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഈ ആശയവിനിമയങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും.

ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാത്ത കോപത്തെ അംഗീകരിക്കാനാണ് ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കുക, നിഷ്ക്രിയത്വമോ വിധേയത്വമോ ആയിരിക്കുക, കീഴ്വഴക്കമില്ലാത്തതോ മാരകമായതോ ആയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്ന സമയത്ത് ഫോണിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരു ഷോപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വികലമായ ഇനം വിറ്റതായി കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ അവരോട് അനാവശ്യമായോ അനുചിതമായോ അക്രമാസക്തനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് വിലകുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നിയേക്കാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.

നിങ്ങൾ - നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ - നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ/ഭർത്താവ്/കാമുകൻ/എക്സ്/പാരന്റ്/സഹോദരൻ/സഹോദരിയോട് ടെലിഫോണിൽ ആക്രമണകാരിയാണോ? ഈ സ്വപ്നം പ്രസ്തുത വ്യക്തിയോടുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള അസൂയയോ നീരസമോ സൂചിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരോട് അനാവശ്യമായ ശത്രുത പുലർത്തുന്നു. സ്വപ്നസമയത്ത് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നാം വളരുകയും ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. കോപിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ല ആത്മീയ വികാരമല്ല, ഫോണിലെ കോപത്തിന്റെ സ്വപ്നം (ഉൾപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ) നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ വളരെയധികം ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും.

എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥംസേവനങ്ങൾ?

ഒരു സ്വപ്ന സമയത്ത് 911/999 എന്ന നമ്പറിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും സേവനത്തിലേക്കോ വിളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഭയത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്, ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാൻ മാനസികമായി സജ്ജരാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില കൃത്രിമത്വങ്ങളും നിയന്ത്രണവും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം സ്വപ്നം. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ വിളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവും മനസ്സിലാക്കിയ വേവലാതിയും. നിങ്ങൾ എന്താണ് അപകടപ്പെടുത്തുന്നത്?

ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ബൈബിൾ സന്ദേശം എന്താണ്?

ദൈവം അനന്തമാണ്, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ചില തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബൈബിൾ കാലങ്ങളിൽ ഫോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പ്രധാനമായും, ആശയവിനിമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവെഴുത്ത് ഈ സ്വപ്നത്തിന് ബാധകമാണ്. മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹവും സമാധാനവുമാണ്. ഫോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ തിരുവെഴുത്ത് ഇതാണ്: "2 കൊരിന്ത്യർ 2:11  സാത്താൻ നമ്മെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ: അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം അജ്ഞരല്ല." സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ "ഉപകരണങ്ങൾ" എന്നത് നമ്മെ ദ്രോഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഓരോ ഫോണും നമുക്ക് വ്യക്തിഗതമാണ്, നമ്മുടെ നമ്പർ, ഇത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം നൽകുന്നു. അത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:24 അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫോൺ, അത് നമുക്ക് ആയിരിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ മികച്ചതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും കഴിയും.ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ബൈബിൾ അർത്ഥം "നിങ്ങളുമായി ഒരു സംഭാഷണം" എന്നാണ്. പീറ്റർ 2:12 എന്ന തിരുവെഴുത്തിൽ കാണുന്നത്.

ഒരു ഡയൽ ടോൺ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഇന്റർഡൈമൻഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോൺ തന്നെ ഒരു ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനം, നാം അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വായനകളിലൂടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രോഗശാന്തിയും ആശ്വാസവും നൽകുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മാനം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ മാന്ത്രികമായി ഒന്നുമില്ല. ഫിസിയോളജിക്കൽ ഉപകരണമായ പീനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ടെലിഫോണുകൾ, റേഡിയോകൾ, ടെലിവിഷനുകൾ എന്നിവ പോലെ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ പോലെ, ആവൃത്തിയും ഊർജ്ജസ്വലമായ കൈമാറ്റവും വഴി വിദൂര സ്ഥലങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ആത്മാവിനെയും ഈ ഉപകരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രം. അതിനാൽ, ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഡയൽ ടോൺ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പൂർവ്വികരുമായോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനും ആത്മീയമായി തുറക്കാനുമുള്ള ആഹ്വാനമാണിത്. ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഫോണിന്റെ ഡയൽ ടോൺ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു ഫോൺ കോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത്ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇത് സമ്മതിക്കാം, ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും "നീക്കംചെയ്യുക" എന്നതാണ്.

ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഫോൺ റിംഗ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഉണർവാണ്- നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി. അത് ഒരു സെൽഫോണോ ഹൗസ് ഫോണോ ആകാം, പേയ്‌ഫോണും ആകാം. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഫോണിന് മറുപടി പറയാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഫോൺ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഫോണല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിന് തന്നെ അപൂർവ്വമായി അർത്ഥമുണ്ടാകില്ല.

ഒരു ചുവന്ന ഫോൺ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

0>വീട്ടിലെ എന്റെ പഴയ ഫോണിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ബട്ടണുകളുള്ള കടും ചുവപ്പായിരുന്നു - ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു ചുവന്ന ഫോണിന് ചുവപ്പ് നിറം കാരണം ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയുള്ള അഭിനിവേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചുവപ്പിന് ധാരാളം ആത്മീയ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാകുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകുന്നതുമായി ചുവന്ന ഫോൺ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കറുത്ത ഫോൺ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു കറുത്ത ഫോൺ (കറുത്ത സെൽഫോൺ പോലും) കാണുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. അളവുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദു:ഖിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രോഗശാന്തിയും ആശ്വാസവും നൽകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി, ബ്ലാക്ക് ഫോൺ ആ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുsuperego (ആന്തരിക സെൻസർ). ഫ്രോയിഡ് വിവരിക്കുന്ന 'സ്വപ്നങ്ങളുടെ' അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇത്, ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഡ്രീം സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു - യഥാർത്ഥ സന്ദേശം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാനാകും. ഫ്രോയിഡിന്റെ രചനകളിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഏത് സന്ദേശങ്ങളും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

 • ബന്ധം
 • സ്ഥലംമാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നു
 • നാം ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 • ബന്ധങ്ങൾ

ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ആത്മാവിൽ നിന്ന് തെളിവ് ലഭിച്ചേക്കാം. ചിത്രങ്ങളോ വാക്കുകളോ ശബ്ദങ്ങളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം. ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി-അർഥ സന്ദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഫോൺ കോളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഭൗതിക ലോകത്തെ ആശയവിനിമയം അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് സമാനമാണ്. ഇതിൽ സൂക്ഷ്മതകളും സൂക്ഷ്മതകളും ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ ഈ സ്വപ്നം ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിന് സമാനമായി അബോധാവസ്ഥയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. റേഡിയോ വഴിയുള്ള ഡാറ്റാ ആശയവിനിമയത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ, എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ എൻക്രിപ്റ്റുചെയ്‌തത് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാധാരണ സന്ദേശങ്ങളിൽ രഹസ്യമല്ലാത്തതായി തോന്നുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണങ്ങളിൽ ഒരു സന്ദേശം മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയിൽ ഒന്നിലധികം സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യും.ജീവിതം.

ഒരു സെൽഫോണിലോ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

ഒരു സെൽഫോൺ/മൊബൈൽ ഫോൺ കോളിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സാധാരണ ഫോണിന് സമാനമാണ്, ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം സെൽഫോൺ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തല്ലെന്ന്. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ആത്മീയത ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണെന്ന് ഈ സ്വപ്നത്തിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പഠനം ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കും, സെൽഫോൺ കോളിന്റെ സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി നീങ്ങുകയാണെന്നാണ്, സമീപഭാവിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയേക്കാം. ഈ സ്വപ്നം ആത്മീയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുള്ള വികസനം കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?

ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം തടഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്വപ്നം, നമ്മളെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയും ഈ സ്വപ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കേൾക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ച്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതം കേൾക്കുന്നതാണ്. കേൾക്കുന്നത് പലർക്കും ഒരു പ്രശ്‌നമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ലേഖനം വിശദീകരിക്കുന്നു. വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ, അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുമാനങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഈ സ്വപ്നത്തിൽ, ശ്രോതാക്കളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം.

ഒരാൾ മികച്ച ശ്രോതാവാകാൻ, വൈകാരിക പ്രതിപ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുംഎങ്ങനെ കേൾക്കണമെന്ന് പഠിക്കുക. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ചില തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ശ്രവണ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ, അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ, കുട്ടികളുമായുള്ള ബന്ധം, സൗഹൃദങ്ങൾ, ജോലി ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ ബന്ധത്തിന്റെയും ചലനാത്മകത ശ്രവണത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു, പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ ആ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ആക്രമണോത്സുകതയാൽ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. മറ്റുള്ളവരോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആക്രമണാത്മകമായ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തുക. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നാം, ഇത് നിങ്ങളോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. അവ ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങൾ പോലെയാണ്. കുറ്റബോധം കോപത്തിന് കാരണമാകും, കോപം കുറ്റബോധത്തിനും കാരണമാകും.

ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും പാടുകയോ സംഗീതം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒരു പാട്ടിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് കഴിയും. ഒരു ഗാനത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങളും വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉണർത്താൻ കഴിയില്ലേ? സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതം സാധാരണയായി ഇന്റർഡൈമൻഷണൽ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. വായനയ്ക്കിടയിൽ ഞാൻ പാടുകയോ മൂളുകയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, കോസ്മിക് കരോക്കെ രസിപ്പിക്കാനോ പാടാനോ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരു വർഷം, ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ പാട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വരിയിലൂടെയോ പാട്ടിലൂടെയോ എനിക്ക് സന്ദേശം കൈമാറാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ഒരു ഫോൺ കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗീതം ഏകദേശംആത്മീയമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു - എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ.

സ്വപ്‌നത്തിൽ റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ?

സ്വപ്‌നത്തിൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാത്തതിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം മറ്റ് ആളുകൾ. ജീവിതത്തിൽ, കേൾക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഫോണിന് മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു - അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക്. നാമെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു - ഇതാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം.

ഒരു ഫോൺ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കഴിയില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ മാനസിക കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ, ഞാൻ ഒരു കാർ അപകടം കണ്ടു, ഒരു ഫോൺ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് കാൾ ജംഗിന്റെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെയും കൂട്ടായ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന വിദൂര കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശാരീരിക അകലം കണക്കിലെടുക്കാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി വികാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടാം, ടെലിഫോണിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി പ്രകടമാക്കുന്നു. നിരീക്ഷകന്റെ ധാരണ പുറം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതുവരെ, അതിന് ഒരിക്കലും ബോധത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പണ്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരിഹാരം നൽകും, ഫോണിൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നില്ലമറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ സമാപനം

ഒരു ഫോൺ കോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നതിന്, ഞാൻ പോകുന്നു ഒരു സാമ്യം ഉപയോഗിക്കുക. എനിക്ക് സാമ്യതകൾ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനാൽ, എല്ലാ വാക്കുകളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് എത്തുന്നില്ല, കുട്ടി ആദ്യം ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ബുദ്ധിപരമായ ആശയവിനിമയമായി തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കണം. ആശയങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിപരമായി ആശയങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവിനെ സംസാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ട്. സംസാരം ആദ്യപടി മാത്രമാണ്. ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മതകളും ഇരട്ട അർത്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ ദിവസേന ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആത്മാക്കൾ ഒരേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ സന്ദേശങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ഒരു ആത്മാവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ (ഞാൻ ഇതിനെ ഇന്റർഡൈമൻഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതിൽ തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിംഗ് നമ്പറുകൾ, വൈബ്രേഷനുകൾ, ആളുകൾ, വികാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, സംവേദനങ്ങൾ, കൂടാതെ സംവേദനങ്ങൾ പോലും ഉൾപ്പെടാം. ഊർജ്ജ വൈബ്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്പിരിറ്റുകൾ വഴി കൈമാറുന്നത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഈ ലോകത്തിലെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സന്ദേശം കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താകും.

ഈ സ്വപ്നത്തിൽ, നിങ്ങൾ

 • ഒരു ഫോൺ വിളിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്‌തിരിക്കാം.
 • സംസാരിച്ചുഒരു ഫോൺ കോളിൽ കടന്നുപോയ ഒരാൾ.
 • ദൈവവുമായോ മാലാഖയുമായോ പിശാചുമായോ സംസാരിച്ചു.
 • ആരെയെങ്കിലും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു.
 • ഒരു ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ചു. വിളിക്കൂ.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു.
 • ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ ആരോടോ ആക്രോശിച്ചു (അല്ലെങ്കിൽ ആക്രോശിച്ചു).
 • ആരോ ഫോണിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിളിക്കുക.

 • നിങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ
 • നിങ്ങൾ ദൈവവുമായോ ഉയർന്ന ശക്തിയോടോ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
 • പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു 7>

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്വപ്നം

  • അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ.
  • ആരെങ്കിലുമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു.
  • കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.
  • ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കണം സന്തോഷിച്ചു. രോമാഞ്ചം. ഞെട്ടിപ്പോയി. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ദുഃഖകരമായ. ദേഷ്യം. ഭ്രാന്തൻ. അസ്വസ്ഥത. ശാന്തമാക്കി. വിസ്മയത്തിൽ. നിശ്ചയിച്ചു. സ്നേഹിച്ചു. പ്രബുദ്ധമാക്കി. ആവേശം. ഇനിപ്പറയുന്നത്:
   • ഫോൺ കോളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം നല്ലതോ ചീത്തയോ?
   • ഒരു ഫോൺ കോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റാനാകും?
   • അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫോൺകോൾ സ്വപ്നം കാണുക എന്നാണർത്ഥം 6>

   ഫോൺ കോളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം നല്ലതോ ചീത്തയോ?

   ഞാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ, പ്രൊഫഷണലും വ്യക്തിപരവുമായ വശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മികച്ച ശ്രോതാക്കളാകണമെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ജീവിതത്തിന്റെ. ഈ സ്വപ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രതിരോധിക്കാതെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും നിങ്ങളുടേത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഫോൺ റിംഗ് കേൾക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും തോൽവിയും മർദനവും അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നാണ്.

   എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടുപെടുക. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുകയും വേദനിക്കുകയും ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 30 വർഷത്തെ മാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഫോൺ കോളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കേൾക്കുകയും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്ന സമയത്ത് ഫോൺ കോൾ ഉച്ചഭാഷിണിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ആളുകൾ സംഭാഷണം ആത്മീയമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.

   അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്ഫോൺ കോൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

   നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്ത് ആശയവിനിമയ രീതികൾ അടിസ്ഥാന ടെലിഫോൺ മുതൽ സ്കൈപ്പ് കോളുകൾ, ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചർ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നത് വരെ വളരെയധികം വികസിച്ചു. നല്ല കാലത്ത് അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫോൺ മാത്രമായിരുന്നു. മൊബൈലിൽ എല്ലാം വികസിച്ചു.

   സ്വപ്‌നങ്ങൾ മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയേക്കാം, എന്നാൽ അവയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ അബോധമനസ്സ്, നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. സ്വപ്നങ്ങളെ അവഗണിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും സന്തോഷത്തെയും കുറിച്ച് മറക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ യുഗത്തിൽ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്ന സമയത്ത് കോളുകൾക്കും ടെക്സ്റ്റുകൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്നത് ആത്മീയ അർത്ഥം വഹിക്കും. ഈ സ്വപ്ന അർത്ഥം ഒരു പരമ്പരാഗത ഫോൺ, പേഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള ടെലിഫോൺ കോളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന "മോതിരം" സാധാരണയായി (എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ) ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് - നിങ്ങൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?

   നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വീകരിക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

   മൊബൈൽ ഫോൺ പുരാതന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ ആധുനിക ശകലം ഒരു പൊതു ലാൻഡ്-ലൈൻ ടെലിഫോണിന്റെ അതേ അർത്ഥവുമായി സാങ്കേതികവിദ്യ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ രസകരമായ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഒരു പ്രതീകമാണെന്ന് കാൾ ജംഗ് വിശ്വസിച്ചു. ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ പൊതുവായ അർത്ഥം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.

   ഒരു ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എടുക്കാൻ കഴിയുക.വിളിക്കണോ?

   ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിരിറ്റുകൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയും. മിക്ക ആളുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഒരാൾ ഒരു ആശയമോ ചിത്രമോ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അതിന് ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അധിക വിവരങ്ങൾ ഇന്റർഡൈമൻഷണലിനും ആശയവിനിമയത്തിനും നിർണായകമാണ്. ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

   ആളുകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ

   ഒരു ഫോൺ കോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. ആളുകൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കേൾക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. സമയം, ഫോക്കസ്, സഹാനുഭൂതി, ചർച്ചകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ 30 വർഷത്തെ അനുഭവം, നിരവധി ബന്ധങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതിനു പുറമേ, കേൾക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ധാരണയെ മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ പരസ്‌പരം കേൾക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പി പകുതി മുറിച്ച് നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേൾക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, ഞങ്ങൾ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

   സംഭാഷണമില്ലാതെ നമുക്ക് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സുരക്ഷിതത്വവും സംതൃപ്തിയും നേടാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഇത് ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുചെയ്യാൻ - അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇരുട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന തോന്നൽ നമ്മെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും നിരാശരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഒരാളുടെ ആന്തരിക മാർഗനിർദേശം കണ്ടെത്തുകയും നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തിയ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൂർത്തിയായ വ്യക്തികളായി ഞങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നമുക്ക് സ്വയംഭരണാധികാരം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. സ്വയം ദിശാബോധവും യഥാർത്ഥ ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്.

   ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ പൊതുവായ അർത്ഥമെന്താണ്?

   ഞാൻ ഇതിനകം ഒരു ഫോൺ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുനിൽക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, വിവരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്വപ്നം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇടവേള എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൈയുടെ നീളത്തിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആന്തരികമായി അവർ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമുള്ളതും ചെയ്യാനുള്ള പോരാട്ടത്തെ സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെയോ മുന്നറിയിപ്പായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെയോ കാരണവും സ്വപ്നത്തിലെ ഫോണിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും - ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ ആശ്രയിച്ച്.

   ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ ഫോൺ കോൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകം, പക്ഷേ അത് പിടിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. അവർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, മുഖഭാവങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫോൺ കോൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും.

   ഇതും കാണുക: റഫ്രിജറേറ്റർ ഡ്രീം നിഘണ്ടു: ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക!

   ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് പ്രത്യേകം ആകാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച്നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പൊതുവായ ദിശയെക്കുറിച്ചുള്ള പരോക്ഷ ആശയവിനിമയം. സാധാരണയായി, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്.

   കോളിന്റെ മറുവശത്ത് ആരാണ്?

   ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി വൈകാരിക അടുപ്പമുണ്ടോ?-അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ - ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു പോയവരിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും.

   നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും ഇത് ഈ വ്യക്തിയുമായി ആശയവിനിമയം ആവശ്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും – അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു ബന്ധത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ അടയാളമോ ബന്ധത്തിന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദം) പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പരിഹാരമോ ആകാം.

   നിങ്ങൾ ഒരു പേഫോണിലോ പൊതുസ്ഥലത്തോ വിളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് സമയമായെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി "പബ്ലിക്ക്" പോകാൻ. നിങ്ങൾക്കോ ​​നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലെ മറുവശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിക്കോ കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയേണ്ടതോ അറിയേണ്ടതോ ആയ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. ആരൊക്കെയോ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്.

   മറ്റ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ, ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാലാഖ, സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം പോലെയുള്ള ഒരു ആർക്കൈറ്റിപാൽ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമായി ഞാൻ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുംദൈവികതയുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസം, സംരക്ഷണം, പ്രത്യാശ എന്നിവയുടെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുക – അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങളുടെ സൂചനയാണ്.

   ഒരു ഫോൺ കോൾ സ്വപ്നം നല്ലതോ ചീത്തയോ?

   ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവിക വെളിപാടുകളും സാധ്യമാണ്. ദൈനംദിന ഉണർവിന്റെ അനുഭവവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവർ കൂടുതൽ ആഴമേറിയതും സ്ഥിരതയുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മിക്ക സ്വപ്നങ്ങളും ഇടയിൽ എവിടെയോ വീഴുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ നിരാശയും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബം, ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വ്യക്തിപരമായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണമായേക്കാം. ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, "ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം?"

   ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ കടുവ

   ഇതൊരു നല്ല സ്വപ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഫോൺ കോളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നം പല തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയോ കാര്യമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പരയുടെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഫോണുകൾ, മൊബൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആശയവിനിമയ രീതികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു. അൽപ്പം സാമാന്യബുദ്ധിയോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയും.

   ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

   ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾരേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിലെ കോളിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പല ആളുകളും സ്പിരിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സംശയമുള്ളവരോ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരോ ആണ്.

   മരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു മാനസിക മാധ്യമമാണ് ഞാൻ. ഭയവും അന്ധവിശ്വാസവും പലരും ആത്മബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനോഭാവങ്ങൾ മാറുകയാണ്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫോൺ കോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഒരു ആത്മാവോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളോ ആണെന്ന് ഞാൻ 100% പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അനുവദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധാരണകളും പുറം ലോകവും തമ്മിൽ വേർതിരിവ് ഇല്ലെന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പലരും ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചരിത്രപരമായി ഭയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ബുദ്ധിയല്ല. സ്വപ്ന സമയത്ത് ആരിൽ നിന്നാണ് കോൾ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, സ്വപ്ന വിശകലനം മനസിലാക്കാൻ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

   നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും പരസ്പരവിരുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അവ പലപ്പോഴും പരസ്പരം പൂരകമാക്കുന്നു. എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം
Donald Garcia
Donald Garcia
ഡൊണാൾഡ് ഗാർസിയ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാവും വളരെ വിജയകരമായ ബ്ലോഗായ ഡ്രീം ഡിക്ഷണറിയുടെ രചയിതാവുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും 10 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള മിസ്റ്റർ ഗാർഷ്യ, അസംഖ്യം വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നിലെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയും ധാരണയും നേടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന വിശകലനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ സമീപനം അതിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയ്ക്കും പ്രായോഗികതയ്ക്കും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു. തന്റെ എഴുത്തിന് പുറമേ, മിസ്റ്റർ ഗാർസിയ പതിവായി ശിൽപശാലകളും സെമിനാറുകളും നടത്തുന്നു, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം കണ്ടെത്തലിലേക്കും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലേക്കുമുള്ള യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശം അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കിലും പ്രകടമാണ്.